Danh sách dịch vụ

STT Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền Xóa
1 Bắn nốt ruồi, mụn thịt, mụn cóc Liên hệ Liên hệ
2 Toning, trẻ hóa than hoạt tính Liên hệ Liên hệ
3 Nâng cơ Liên hệ Liên hệ
4 Xóa nhăn vùng mắt Liên hệ Liên hệ
5 Triệt mặt Liên hệ Liên hệ
6 Triệt bikini Liên hệ Liên hệ
7 Triệt nách Liên hệ Liên hệ
8 Triệt chân ( cả chân ) Liên hệ Liên hệ
9 Triệt chân 1/2 chân Liên hệ Liên hệ
10 Triệt tay ( cả tay ) Liên hệ Liên hệ
11 Triệt tay 1/2 tay Liên hệ Liên hệ
12 Triệt mép Liên hệ Liên hệ
13 Truyền trắng Detox Whitening ( buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
14 Truyền trắng Detox Whitening ( Gói 10 lần ) Liên hệ Liên hệ
15 Truyền trắng Thụy Sỹ ( buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
16 Truyền trắng Thụy Sỹ ( Gói 10 lần ) Liên hệ Liên hệ
17 Truyền trắng Nhật ( buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
18 Truyền trắng Nhật ( Gói 10 lần ) Liên hệ Liên hệ
19 Phun trắng ( gói 5 lần ) Liên hệ Liên hệ
20 Phun trắng ( buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
21 Tắm trắng - phi thuyền ( Gói 5 lần ) Liên hệ Liên hệ
22 Tắm trắng - phi thuyền ( buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
23 Cấy tinh chất cho da Liên hệ Liên hệ
24 Điều trị da mụn ( Buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
25 Điều trị da mụn ( Liệu trình ) Liên hệ Liên hệ
26 Điều trị da tàn nhang ( Buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
27 Điều trị da tàn nhang ( Liệu trình ) Liên hệ Liên hệ
28 Điều trị da nám ( Buổi lẻ ) Liên hệ Liên hệ
29 Điều trị da nám ( Liệu trình ) Liên hệ Liên hệ
30 Xăm nốt ruồi phong thủy Liên hệ Liên hệ
31 Xóa chân mày Liên hệ Liên hệ
32 Phủ mi Collagen Liên hệ Liên hệ
33 Volume cho mi Liên hệ Liên hệ
34 Nối mi Classic Liên hệ Liên hệ
35 Phun 3D môi Liên hệ Liên hệ
36 Khử thâm môi Liên hệ Liên hệ
37 Mở tròng mí mắt Liên hệ Liên hệ
38 Điêu khắc + Shading chân mày Liên hệ Liên hệ
39 Phun Ombre chân mày Liên hệ Liên hệ
40 Điêu khắc chân mày Liên hệ Liên hệ
41 Chăm sóc da mụn chuyên sâu Liên hệ Liên hệ
42 Phục hồi da, tái tạo da Liên hệ Liên hệ
43 Chăm sóc da nhiễm Corticoid Liên hệ Liên hệ
44 Massage mặt - cấp Collagen Liên hệ Liên hệ
45 Massage mặt chuyên sâu (Đức) Liên hệ Liên hệ
46 Massage mặt chuyên sâu (Hàn Quốc) Liên hệ Liên hệ
47 Chăm sóc da mụn cơ bản Liên hệ Liên hệ
48 Chăm sóc cho da nhạy cảm (gói thường) Liên hệ Liên hệ
49 Cấp ẩm cho da (gói Đức) Liên hệ Liên hệ
50 Cấp ẩm cho da (gói Hàn Quốc) Liên hệ Liên hệ
51 Thải độc chì Liên hệ Liên hệ
52 Chăm sóc da mặt Đức (cơ bản) Liên hệ Liên hệ
53 Chăm sóc da mặt Hàn Quốc (cơ bản) Liên hệ Liên hệ
Tổng cộng : Liên hệ